Menu Sluiten

Development

Slider_Dynalinq Home

Development

Fit for the future development

In ons ontwikkelteam zijn 30 mensen werkzaam met verschillende rollen en expertises. Op deze wijze hebben we alles aan boord om software ontwikkeling mogelijk te maken. We bouwen (maatwerk)oplossingen volgens de laatste technieken die tevens breed omarmd worden in de ontwikkelcommunity en langdurig worden ondersteund.  

Back-end
Onze back-end specialisten maken gebruik van het Microsoft .Net framework met de onderliggende ontwikkeltalen C++, VB, ASP.NET en C# en het Symfony framework met de onderliggende ontwikkeltaal PHP. Per project maken we in samenspraak een goede afweging welke back-end techniek beste optie is voor uw project.

Front-end 
Onze front-end specialisten maken gebruik van de talen HTML, CSS en JavascriptOm de ontwikkeling te versnellen proberen wij waar mogelijk gebruik te maken van verschillende standaard libraries en frameworks zoals BootstrapAngular JSReactJS en SaSS 

3rd party integraties
In onze projecten overwegen we of een oplossing kan worden gemaakt of geconfigureerd met bestaande oplossingen of dat het project maatwerk vraagtVoor de gestandaardiseerde processen bij onze zusjes wordt er meestal gekozen voor bestaande, in de markt verkrijgbare oplossingen, die mogelijk met maatwerk worden uitgebreid. Zo worden bijvoorbeeld onze warehousing en finance processen ondersteund door Microsoft AX en Dynamics365.  

Development
Testing

Software Testing

Als integraal onderdeel van ons ontwikkelteam controleren onze testers of software opleveringen voldoen aan de gestelde eisen in het ontwerp, de software correct reageert op input en de functionaliteiten uitvoert binnen acceptabele tijd.  

Onze testers werken via een gestandaardiseerd testproces waarin software testen eerst worden beschreven o.b.v. het ontwerp en worden vastgelegd in test scenario’s alvorens deze testen uit te voeren.  

We doen dit alles om te borgen dat onze software correct functioneert en tevens een prettige ervaring geeft voor de gebruiker.  

User Interface & User Experience design

Onze UI/UX designer is dagelijks bezig met het ontwikkelen van de meest optimale gebruikerservaring. Of het nu gaat op een klantervaring op een website of webshop, of om de gebruikers interface van onze handscanners die dagelijks worden gebruikt door onze Dyna medewerkers op de depots, User Interfaces moeten niet alleen er mooi, verzorgd en professioneel uitzien, ze moeten de gebruiker ook helpen bij zijn of haar werkzaamheden. 

Design
BA

IT business & Information Analysis

Onze Business Analisten, een team van 5 mensen, dragen zorg voor het ophelderen van complexe (IT)vraagstukken voor onze zusjes en onze B2B klanten op het gebied van Supply Chain. Ze fungeren als schakel tussen de business requirements van onze opdrachtgevers en de oplossingen aangedragen door het ontwikkelteam. Daarnaast valideren de Business Analisten de business requirements, bouwen zij datamodellen en modelleren zij de data en business processen.  

Business (proces) analyse 
Onze Business Analisten bekijken de wensen en vereisten van onze opdrachtgevers binnen het totale proces. Vaak betekent dit het uitwerken van het Business Proces middels proces flows om zodoende te kunnen toetsen of processen efficiënt verlopen en de gestelde business requirements worden ingevuld 

Informatie Analyse 
Eenmaal gekomen tot een geoptimaliseerd Business Proces, werken onze Business Analisten de exacte informatie voorziening voor ons ontwikkelteam uit. Zij stellen de exacte (detail) wensen vast en borgen deze door het schrijven van User Stories met acceptatiecriteria.  

Project Management support 
Veelal werken onze Business Analisten projectmatig en in nauwe samenwerking met onze Project Managers. Vanuit de inhoud redenerend zijn zij de ideale sparringpartners voor Business Stakeholders, Ontwikkel team en de Project Manager. Zij dragen bij aan het definiëren van de project scopede project risico’s, de impact en de opleverkwaliteit 

IT Project Management

Ons team van 5 ervaren IT Project Managers werken dagelijks aan de meest interessante projecten voor onze zusjes en onze B2B klanten op het gebied van Supply Chain. Als aanspreekpunt voor zowel de klant als het ontwikkelteam staan zij middenin het project, de voortgang en de opleveringen.  

Al onze Project Managers hebben meerdere jaren ervaring met het leiden van IT (implementatie) projecten en werken volgens beproefde methoden en frameworks zoals Prince2 en Agile/Scrum om projecten binnen scope, tijd en kwaliteit en budget te houden.   

Project Management